बहीरेपणा : कारणे,उपाय व काळजी

आपले मुल बहीरे जन्माला येणे जसे कुणाला आवडणार नाही तसेच आपण अथवा आपले नातेवाईक जन्मानंतर बहीरे झालेलेही कुणाला चालणार नाही.. शब्दं,स्पर्श, रुप,रस व गंधं यातली पहीली तन्मात्रा म्हणजे शब्दं..शब्दं म्हणजे बोलण्यातून व्यक्तं होणे,ऐकण्यातून शिकणे व गाण्यातून रिझवणे..यातूनच विज्ञान व कला व्रुद्धींगत होतात..अशी ही शैक्षणिक नैसर्गिक देणगी विविध कारणांमुळे नाकारली गेली तर माणसाच्या जीवनातील खूप मोठा आनंदं हिरावला जातो व यामुळेच बहीरेपणाच्या शापमुक्तिचा हा दिवस उपाययोजनेच्या द्रुष्टीने डॉक्टर आणि रुग्ण यांचेसाठी महत्वाचा व अपेक्षांचा ठरतो

Two decades ago Alzheimer's disease was considered relatively rare in the Indian sub-continent, however going by the current number of patients afflicted (more than 4 millions), the condition demands awareness, attention ,treatment and added institutional care centers.

Alzheimer's is a neurodegenerative dementia that causes problems with memory, thinking and behaviour. Symptoms usually develop slowly and get worse over time, becoming severe enough to interfere with daily tasks.

Powered by WordPress.com.

Up ↑